Pomoć

 

Kako se registrirati na portal?

Potrebno je kliknuti na "Registracija" i upisati sve tražene podatke, te kliknuti na "Registriraj se". U tom trenutku na e-mail koji je unesen prilikom registracije (e-mail korisnika) dolazi aktivacijski link koji je potrebno kliknuti da se provede aktivacija korisničkog računa.


 

Kako se prijaviti na portal?

Potrebno je kliknuti na "Prijava" i upisati e-mail korisnika i lozinku (podatke koji su upisani prilikom registracije), te kliknuti na "Prijavi se". Prijava na portal je uspješna ukoliko umjesto "Prijava" i "Registracija" piše "e-mail korisnika".


 

Kako besplatno kreirati oglas?

Potrebno je biti prijavljen na portalu i kliknuti na "Besplatno kreiraj oglas". Zatim upisati tražene podatke koji definiraju oglas, te kliknuti na "Kreiraj oglas". U tom trenutku na e-mail korisnika dolazi obavijest da je kreiran oglas, te koja je šifra oglasa. U ovom trenutku je oglas neaktivan (nevidljiv na portalu), te Grupolovcu dolazi obavijest o kreiranju novog oglasa.


 

Što se događa nakon što je korisnik besplatno kreirao oglas?

Grupolovac pregledava oglas i ukoliko nije u redu odbija ga. Ukoliko je oglas u redu, postavlja oglas aktivnim, te korisniku koji je kreirao oglas šalje e-mail da je oglas aktiviran i da se može prijaviti.


 

Kako se prijaviti na aktivan oglas?

Potrebno je biti prijavljen na portalu i kliknuti na "Prijavi se na oglas". Zatim se otvara stranica sa specifikacijom plaćanja, pri čemu je potrebno kliknuti na "Nastavi s plaćanjem". Otvara se stranica HT PAY WAY-a, na kojoj je potrebno ispuniti sve potrebne podatke i kliknuti na "Plati". Ukoliko je transakcija uspješno provedena, korisnik je prijavljen na oglas i na e-mail korisnika Grupolovac šalje račun.


 

Do kada traje oglas?

Trajanje oglasa je ograničeno vremenom i/ili maksimalnim brojem prijavljenih korisnika. Ti podaci su istaknuti u oglasu.


 

Što kad oglas istekne?

Kad oglas istekne Grupolovac svim korisnicima koji su prijavljeni na oglas na e-mail šalje obavijest da je oglas istekao.


 

Kad završava uloga Grupolovca?

Uloga Grupolovca završava u trenutku isteka aktivnog oglasa.