O nama

 

Grupolovac je trenutno jedini portal u Hrvatskoj koji se koristi kao mjesto okupljanja ljudi koji kupuju iste proizvode ili usluge. Cilj portala je korisnicima omogućiti velike uštede pri kupovini proizvoda ili usluga, poput automobila, računala, mobitela, namještaja i ostalih proizvoda koje korisnik može definirati prema svojim potrebama.

 

Kako funkcionira portal?

Funkcioniranje portala Grupolovac (dalje u tekstu: portal) će u nastavku biti opisano na primjeru kupovine novog automobila marke XY.

Osoba (dalje u tekstu: Korisnik) iz Zagreba želi kupiti novi automobil marke XY, te pretražuje portal ima li za područje grada Zagreba već postojeći aktivni oglas KUPNJA NOVOG AUTOMOBILA MARKE XY. Ukoliko takav oglas ne postoji, Korisnik sam besplatno kreira oglas (koji će neposredno nakon kreiranja biti neaktivan). U tom trenutku administrator portala dobiva obavijest o kreiranju novog oglasa kojeg pregledava i postavlja oglas aktivnim (vidljivim na portalu) te se Korisniku šalje obavijest da je oglas aktivan. Korisnik se od tada može prijaviti na oglas te prilikom prijave uplaćuje iznos definiran tom kategorijom oglasa. Svaki aktivni oglas osim cijene prijave i datuma do kada traje, prikazuje i broj prijavljenih Korisnika. Neposredno nakon što se Korisnik prijavi na oglas taj je broj jednak 1 (samo Korisnik koji je kreirao oglas se prijavio i član je grupe vezane za taj oglas).

Također, neki drugi Korisnik iz Zagreba kupuje novi automobil marke XY te pregledava portal Grupolovac i uočava prethodno navedeni aktivni oglas KUPNJA NOVOG AUTOMOBILA MARKE XY. S obzirom da je i ovom Korisniku taj oglas interesantan, on se također prijavljuje na oglas te je tada broj prijavljenih korisnika jednak 2. Na takav način taj će broj rasti ovisno o broju zainteresiranih prijavljenih korisnika. Naravno, što je veći broj korisnika prijavljenih na aktivni oglas, oni su "jači", te će u jednoj od autokuća koje prodaju nove automobile marke XY postići veći popust (oni sami šalju upite u različite autokuće koliki popust mogu dobiti za toliki broj automobila te odaberu autokuću s najvećim popustom). Važno je napomenuti da svaki Korisnik koji je prijavljen na oglas vidi kontakt podatke svih ostalih Korisnika, te njihov zajednički cilj (postizanje što većeg popusta, tj. što manje kupovne cijene) ovisi o njihovoj sposobnosti pregovaranja (barem jednog od njih).

Trajanje aktivnog oglasa je ograničeno vremenom i/ili maksimalnim brojem prijavljenih Korisnika oglasa. Kad oglas istekne, svi Korisnici na e-mail dobivaju obavijest o isteku oglasa. Nakon toga uloga Grupolovca završava.

Korisnici koji su prijavljeni na oglas, a automobil kupuju putem kredita, mogu ići i prema različitim bankama za postizanje što boljih uvjeta kreditiranja.

 

Za kupnju kojih proizvoda/usluga se može koristiti portal Grupolovac?

Oglas se može kreirati za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge. Važno je samo da oglas nije kompromitirajući jer ga u protivnom administrator portala neće postaviti aktivnim.

Oglas se može besplatno kreirati za: kupnju novog mobitela, kupnju zemljišta, podizanje kredita, produženje registracije vozila, kupnju novog namještaja, kupnju novog automobila, kupnju stana u novogradnji, kupnju novog glazbenog instrumenta, produženje mobilne pretplate, kupnju novog bicikla, kupnju nove kosilice, kupnju novih alata i strojeva, kupnju novih klima uređaja, kupnju novih dječjih kolica,...