O nama

 

Grupolovac je trenutno jedini portal u Hrvatskoj koji se koristi kao mjesto okupljanja ljudi koji kupuju iste proizvode, ali ih mogu dobiti po zajamčeno jeftinijoj cijeni. Cilj portala je korisnicima omogućiti velike uštede pri kupovini proizvoda ili usluga veće kapitalne vrijednosti, poput automobila, računala, mobitela, namještaja i ostalih proizvoda koje korisnik može definirati prema svojim potrebama.

 

Kako funkcionira portal?

Funkcioniranje portala Grupolovac (dalje u tekstu: portal) će u nastavku biti opisano na primjeru kupovine novog automobila marke XY.

Osoba (dalje u tekstu: Korisnik) iz Zagreba želi kupiti novi automobil marke XY, te pretražuje portal ima li za područje grada Zagreba već postojeći aktivni oglas KUPNJA NOVOG AUTOMOBILA MARKE XY. Ukoliko takav oglas ne postoji, Korisnik sam besplatno kreira oglas (koji će neposredno nakon kreacije biti neaktivan). U tom trenutku administrator portala dobiva obavijest o kreiranju novog oglasa kojeg pregledava i (ukoliko je kreirani oglas prihvatljivog sadržaja) kontaktira tvrtke relevantne za proizvod/uslugu definiranu u oglasu (u ovom slučaju to su autokuće koje prodaju nove automobile marke XY na području Grada Zagreba) te im šalje upit koliki se popusti mogu dobiti za različit broj (npr. 5, 10, itd.) kupljenih proizvoda/usluga (u ovom slučaju to su novi automobili marke XY). Administrator portala zatim čini oglas aktivnim (vidljivim na portalu) s istaknutim popustima te se Korisniku šalje obavijest da je oglas aktivan. Korisnik se od tada može prijaviti na oglas te prilikom prijave uplaćuje iznos definiran tom kategorijom oglasa (npr. 400,00 kn za kupnju novog automobila). Svaki aktivni oglas osim cijene prijave i datuma do kada traje, prikazuje i broj prijavljenih Korisnika. Neposredno nakon što se Korisnik prijavi na oglas taj je broj jednak 1 (samo Korisnik koji je kreirao oglas se prijavio i član je grupe vezane za taj oglas).

Također, neki drugi Korisnik iz Zagreba kupuje novi automobil marke XY te pregledava portal Grupolovac i uočava prethodno navedeni aktivni oglas KUPNJA NOVOG AUTOMOBILA MARKE XY. S obzirom da je i ovom Korisniku taj oglas interesantan, on se također prijavljuje na oglas te je tada broj prijavljenih korisnika jednak 2. Na takav način taj će broj rasti ovisno o broju zainteresiranih prijavljenih korisnika. Naravno, što je veći broj korisnika prijavljenih na aktivni oglas, oni su "jači", te će u jednoj od autokuća koje prodaju nove automobile XY postići veći popust (administrator ili oni sami mogu poslati upit u različite autokuće koliki popust mogu dobiti za toliki broj automobila te odaberu autokuću s najvećim popustom). Važno je napomenuti da svaki Korisnik koji je prijavljen na oglas vidi kontakt podatke svih ostalih Korisnika, te njihov zajednički cilj (postizanje što većeg popusta, tj. što manje kupovne cijene) ovisi o njihovoj sposobnosti pregovaranja (barem jednog od njih) ukoliko sami šalju upite.

Trajanje aktivnog oglasa je ograničeno vremenom i/ili maksimalnim brojem prijavljenih Korisnika oglasa. Kad oglas istekne, svi Korisnici na e-mail dobivaju kontakt podatke Tvrtke koju je odabrao administrator, te također Tvrtka dobije popis svih prijavljenih Korisnika. Nakon toga uloga Grupolovca završava.

Da bi se Korisnicima portala osiguralo da neće izgubiti uplaćeni novac primjenjuju se dva mehanizma. Prvi je da će na portalu biti istaknuto kako je Korisnicima zajamčen povrat novca ukoliko pri kupnji ne uštede barem 5 puta više od cijene prijave na oglas, a drugi je da će administrator prije aktiviranja oglasa sklopiti ugovor s najboljim ponuditeljem.

Ukoliko Korisnik odustane od kupnje, a zajamčena mu je ušteda barem 5 puta veća od cijene prijave, nema povrata novca od strane Grupolovca. Povrat novca se jamči jedino ako Korisnik ne ostvari uštedu barem 5 puta veću od cijene prijave na oglas (npr. ako oglas istekne, a mali je broj prijavljenih korisnika unutar oglasa pa Tvrtka ne odobri popust).

Korisnici koji su prijavljeni na oglas, a automobil kupuju putem kredita, mogu ići i prema različitim bankama za postizanje što boljih uvjeta kreditiranja.

Donja tablica prikazuje koliko svaki Korisnik koji se prijavio na aktivni oglas (svaki korisnik koji je platio 400,00 kn) može prosječno uštedjeti kada zajedno s ostalim prijavljenim Korisnicima kupuje novi automobil marke XY. Pri tom je uzeto da prosječna cijena novog automobila marke XY iznosi 150.000,00 kn, da podižu kredit na 5 godina s kamatnom stopom od 7.45% te je konzervativno pretpostavljeno da je broj prijavljenih korisnika 10.

U trenutku pisanja ovog primjera kontaktirane su dvije autokuće te je utvrđeno da se za 10 i više automobila može odobriti popust od 15%. Također, kontaktirana je i jedna banka, koja je odobrila kamatnu stopu od 6.0%.

 

 

Gornja tablica prikazuje da će Korisnik koji je prijavljen na oglas u odnosu na Korisnika koji nije prijavljen na oglas nakon 5 godina uštedjeti cca. 32.000,00 kn (to je ušteda od oko 530,00 kn mjesečno), a na početku je uložio samo 400,00 kn.

 

Za kupnju kojih proizvoda/usluga se može koristiti portal Grupolovac?

Za kupnju proizvoda/usluga kapitalne vrijednosti veće od oko 5000 kn. Ukoliko Korisnik besplatno kreira oglas za kupnju proizvoda/usluge čija je cijena bez popusta manja od cca. 5000 kn, administrator portala će takav oglas odbiti (neće ga postaviti aktivnim na portalu).